zázraky civilizácie....

Obrázok1.png
Obrázok2.png
2500 před Kristem – 0000
Obrázok3.png
Obrázok5.jpg
V Gíze se nachází deset pyramid.

Jako jediné ze Sedmi divů světa se zachovaly dodnes.

Největší byla stavěná asi 30 roků a dosahuje výšky necelých 137 m,
každá její strana je při základně dlouhá 230 m.

Komplexu staroegyptských monumentů dominují tři pyramidové komplexy a Velká sfinga.

Na její výstavbu byly potřebné asi 2 miliony kvádrů, ze kterých každý měl hmotnost přes 2 tuny.
Obrázok6.png
Obrázok7.jpg
Zahrady byly postavené okolo roku 570 před Kristem.

Existují dva názory na to, kdo nechal zahrady vystavět. Jeden pramen uvádí, že to byla královna Semiramis, podle jiných to byl Nabukadnesar II.

O samotných zahradách se nezachovaly ani písemné zmínky.

Pouze ústním podáním se rozšířily pověsti
o těchto zahradách do celého světa .
Obrázok9.png
Obrázok10.jpg
Byla považována za jeden ze sedmi divů starověkého světa.

Řecký sochař Feidais ji dokončil v Olympii roku 433 před Kristem.

Trůn byl zhotoven z cedrového dřeva, slonoviny, zlata a drahokamů.

Na samotnou sochu se využila slonovina, zlato a drahé kameny.Údajně byla vysoká asi 13 metrů.

Po převozu do Istanbulu ji pravděpodobně roku 475 zničil požár.
Obrázok12.png
Obrázok13.jpg
Artemidin chrám v Efesu byl vybudovaný okolo roku 550 před Kristem, byl prohlášen za jeden ze sedmi divů světa.

Zasvěcený byl bohyni plodnosti – Artemis.

Měl obdélný půdorys o rozměrech 115 x 55 m.

Chrám byl obklopen 125 štíhlými, 18 metrů vysokými jónskými sloupy, celý z mramoru.

V roce 356 př. n. l. byl chrám podpálen Herostratem z Efesu.

Jeho sporé zbytky objevil roku 1869 Angličan John Turtle Wood.
Obrázok14.png
Obrázok15.jpg
Byla monumentální hrobka,
dokončena
v letech 353 - 350 před Kristem.


Ve starověku se počítalo
mezi sedm divů světa.
(údajná výška 40 m)


Byla to hrobka Kárijského krále
Mausolosa II.,
po kterém byla také pojmenovaná
– mauzoleum.


Na vrcholu byla socha Mausola
s manželkou Artemisiou.
(výška asi 3 m)


Ve 3. století bylo zničené zemětřesením
Obrázok16.png
Obrázok17.jpg
Rhodský kolos byla Heliova socha
na Rhodose v přístavu Lindos (Mandraki), která vznikla v letech 304 - 292 před Kristem. Socha byla vyrobená z bronzu. (vysoká asi 37 m)

Zobrazuje boha slunce Hélia.

Koruna byla stvořena ze slunečních paprsků a tím symbolizovala úlohu Boha slunce.
Pravděpodobně sloužila jako maják.
Kolos zničilo zemětřesení roku 226 před Kristem, kdy se socha
zlomila v kolenou.
Obrázok18.png
Obrázok19.jpg
Na rozkaz Alexandra Velikého postavili na umělém ostrově Faros roku 332 před Kristem maják z lesklého bílého vápence a mramoru, tyčil se do výšky 135 metrů.Výstavba trvala 20 roků. Maják byl několikrát poškozen a opravován
Ukazoval po staletí lodníkům bezpečnou cestu do přístavu. Světlo z majáku bylo vidět až ze vzdálenosti 56 km. Ostrov Faros spojovalo s pevninou takzvané Sedmistadiové molo. (1,3 km)
Maják vydržel až do roku 796 před Kristem, než ho poškodilo zemětřesení. Celý se zřítil při zemětřesení v roce 1303.
Nechce se ani věřit, že převyšoval i současný nejvyšší maják světa v japonské Jokahamě. (106 m)
Obrázok20.png
Obrázok21.jpg
Toto řecké divadlo bylo vybudované
v roce 450 před Kristem a dokázalo pojmout až 14 tisíc diváků.

Dodnes se využívá na letní festivaly
a různá vystoupení.

Má dobrou akustiku – šeptajícího herce
je slyšet až do posledních řad.

Řekové často chodili do divadla, i když to nebylo právě nejpohodlnější. Sedadla jsou z kamene, připomínající více schody.
Obrázok22.png
Obrázok23.jpg
S výstavbou se začalo zřejmě 5. – 3. století před Kristem a trvala až do roku 610 po Kristu. Dnešní podoba zdi byla vybudována v době od konce 14. do začátku 17. století.

Zeď se táhne v ohromující délce cca 3 460 km. (se všemi odbočkami 8 859 km)
Tvoří ho dvě zdi vysoké přibližně 10 m, prostor mezi nimi je vyplněný zemí a pokrytý dlažbou, šířka je cca 4 m.

Celkový počet věží se odhaduje na 25 tisíc.
Jako jediná stavba je dokonce vidět i z vesmíru.
Obrázok24.png
Obrázok25.jpg
Výstavba probíhala ve třech fázích v letech 3000 - 1500 před Kristem.
Komplex je postaven z bloků kamenů vysokých 4 m, které byly pravděpodobně přivlečené z kamenolomu vzdáleného 32 km.
Stonehenge je složen z kamenného kruhu, ve kterém se nachází ještě jeden menší.

Nejstarší je kruh o průměru 110 metrů z vnější strany tvořený příkopem
a z vnitřní strany valem, vybudovaný okolo roku 3100 př. n. l. Val byl jen 0,5 m vysoký. Příkop byl 2 m hluboký a na jeho dně byly umístěny kosti zvěře a skotu, aby se půda zpevnila.
Dosud se nezjistilo, na co vlastně Stonehenge sloužil. Existuje však mnoho teorií.

0000 až 1500

Obrázok26.png
Obrázok27.jpg
Jeho stavba začala mezi lety 70 a 72 n. l. za římského císaře Vespasiana a byla dokončena v roce 80 n. l. a je nepochybně jednou z nejznámějších staveb na světě.

Je to elipsovitý amfiteátr (výška 48 m), postaven z kamene a mramoru. (obvod 527 m)
Podle kalendáře z roku 354 mohlo Koloseum pojmout 87 tisíc lidí, ačkoliv moderní odhady počítají s číslem kolem 50 tisíc sedících diváků .

Konaly se v něm hry, které byly však v 5. století zakázané, v důsledku toho postupem roků spustl. Periodicky se opakující zemětřesení a zloději kamenů z něj učinili zříceninu.
Koloseum bylo rovněž místem římskokatolických ceremonií 20. a 21. století.
Obrázok28.png
Obrázok29.jpg
Je velmi známé skalní město v Jordánsku. (Petra řecky znamená skála)

Toto starověké jordánske sídlo je vytesané do skály, která hraje mnohými barvami – červená, jemně modrá, oranžová, žlutá, fialová či zelená. Nacházejí se zde
královské hrobky.
Město postupně upadlo do zapomnění. Znovu objevené bylo v roce 1812.
Podle legendy právě na tomto místě Mojžíš za čtyřicet let bloudění uhodil do skály, ze které vytryskla voda.
Obrázok30.png
Obrázok31.jpg
Stavba, která je známá jako Pyramida Slunce se nachází v polovině hlavní ulice – Ulice mrtvých.
Tehotihuacán byla s populací nad 200 tisíc obyvatelů největším sídlem starověké Střední Ameriky.
Pyramida je pětistupňová a z pohledu zepředu je k ní přístup po mnoha a mnoha dlouhých schodištích.
Středoamerické chrámy sloužily (na rozdíl od egyptských) jako chrámy.

Vyšplháte-li se po těch mnoha schodech na vrchol pyramidy a ohlédnete se zpět, optický klam způsobí, že všechna ta schodiště a schody, najednou jako mávnutím kouzelného proutku zmizí.
Obrázok32.png
Obrázok33.jpg
Chrám v Římě, původně zasvěcený všem bohům, později katolizován a zasvěcen Panně Marii mučedníků.
Patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům.

Chrám se začal stavět roku 27 před Kristem, dnešní podoba je přestaven po požáru z roku 80 (rok 123).
Kupole má průměr 43 m.
Římané byli skutečně brilantní stavitelé. Kupole takových rozměrů musí být podepřená. Oni však dokázali stavět klenuté střechy bez podpůrných sloupů.
Obrázok34.png
Obrázok35.jpg
V neproniknutelné džungli guatemalské provincie El Petén leží tajemné město Tikal. Téměř čtyři tisíce jednotlivých staveb, pyramid, paláců a chrámů. Před více než 1500 lety Tikal pulzoval životem civilizace Mayů.
Postavený byl v letech 850 až 900.
Chrám Velkého jaguára má úctyhodnou výšku 58 m a vyčnívá zpod džunglového porostu.
V jeho středu archeologové objevili hrobku s pozůstatky jedného z vládců Tikalu.
Až donedávna byl chrám ukrytý v džungli. Na jeho vrchol vedou strmé schody.
Obrázok36.png
Obrázok37.jpg
Inuiti je stavěli z velkých bloků sněhu. Na vrcholku byl otvor, aby jím pronikal čerstvý vzduch. Někdy se do stěny dával kousek ledu, který sloužil jako okno.

Používalo se jako dočasný úkryt
při lovech. Kanadští Inuiti žili v iglú
po celou zimu.

Domorodí obyvatelé Aljašky si iglú nestavěli nikdy, dnes už v iglú nikdo nežije trvale.
Obrázok38.png
Obrázok39.jpg
Šikmá věž (Torre pendente) se nachází
v Itálii v Pise. Stojí na Náměstí zázraků (Piazza dei Miracoli), společně s dómem
a kruhovým baptisteriem (křestní kaplí).
Věž je postavena z bílého mramoru. (výška 56 m)
Věž se začala stavět v roce 1173 a dokončena byla ve 14. století.
Naklánění bylo zjištěné už po postavení třetího poschodí. Architekti se následně snažili vyrovnat sklon, ale neúspěšně.
Po mnohých pokusech zastavit její naklonění se to doposud nepodařilo.
Obrázok40.png
Obrázok41.jpg
Leží v centru Pekingu na ploše 101 ha.
Byl postavený v letech 1406 až 1420.
Je obklopený širokým vodním příkopem
a vysokou skalou s věžemi v rozích.

Nazývá se také Zakázaným místem, protože bez zvláštního povolení úredníků dvora sem neměl obyčejný člověk přístup.
Hrad nebyl nikdy v minulosti dobýván, a tak téměř dokonalý obranný systém nebyl
v praxi vyzkoušen.
Okolí hradu dominují nádherné japonské zahrady.
Obrázok42.png
Obrázok43.jpg
Ruiny předkolumbovského inckého kultovního města v peruánských Andách. Nachází se na horském sedle 400 metrů nad řekou Urabamba ve výšce 2 430 m n.m. Machu Picchu bylo postaveno v klasickém inckém stylu za použití kvádrového zdiva tvořeného z opracovaných na sebe položených kamenů bez použití malty či jiného pojiva.
Inkové začali stavět město kolem roku 1430 - 1500.
Nachází se zde asi 150 staveb, Intihuatana – sluneční hodiny.
Název města se do dnešních dní nezachoval a tudíž byl převzat název od blízké hory Machu Picchu. Až do roku 1911 bylo město zapomenuto- objevení Američanem Hiram Bingham.
Obrázok44.png
Obrázok45.jpg
Jsou hlavní město severoitalské oblasti Benátsko. Je to ostrovní město, jehož historické jádro se nachází na mělké laguně, novější části města pak byly vybudovány na rozsáhlém břehu.
Celé město leží na mnohých ostrovech, křížem-krážem protknutých kanály.
První obyvatelé přišli na tato místa
v průběhu 5. století, byli to utečenci
před lombardskými Barbary.
Když vlny z laguny začnou omývat schody domů, Benátky působí
jako by plávaly na vodě.
Město poškozují povodně.

1500 Až 1900

Obrázok46.png
Obrázok47.jpg
Moai, čili obrovské sochy
na Velikonočním ostrově jsou roztroušené po celém pobřeží. Tento vzdálený ostrov, zastrčený v jižním Tichém oceánu, byl kdysi domovem polynéské populace,
jejíž historie zůstává tajemná.
Soch na ostrově je více než 600 a nikdo
ve skutečnosti neví, na co sloužily.
výška se pohybuje od 3 – 12 m a ty největší mají hmotnost vyšší než 90 tun.
Vytesali je obyvatelé, kteří sem přišli okolo roku 400. Zhotovené jsou
z vulkanického kamene.
Obrázok48.png
Obrázok49.jpg
Tato snad nejkrásnější a nejromantičtější stavba leží na břehu řeky Jamuny. Bývá také nazývána nejvelkolepějším památníkem lásky
na světě. Jedná se totiž ve skutečnosti
o hrobku, kterou nechal vystavět Shah Jahan pro svou zesnulou manželku Mumtaz Mahal.
Budoval se v letech 1632 do roku 1650
a denně na stavbě pracovalo 20 tisíc lidí.
Je postavena z oslepujícího bílého mramoru.
Šáhdžahán plánoval postavit hrobku z černého mramoru také sobě na druhé straně řeky.
Obrázok50.png
Obrázok51.jpg
Nechal postavit Ludvík XIV.
v 17. století ve městě Versailles. (stavba trvala více jak 40 let)
Má dokonale pěstěné zahrady, zámek je výjimečný tím, že nabízí zajímavý pohled do života francouzského královského dvora 18. století.
Uvnitř se nachází 1 300 místností.
Okolo stojící fontány, spotřebují tolik vody, že společně mohou fungovat pouze 3 hodiny.
V zahradě se nachází 1 400 fontán, vodopádů, soch, ornamentů
a záhonů květin.
Obrázok52.png
Obrázok53.jpg
Socha Svobody, anglicky Statue of Liberty (plným názvem Liberty Enlightening the World neboli »Svoboda přinášející světlo světu«) stojí na Ostrově svobody u New Yorku v USA.

V roce 1886 ji francouzský lid daroval Spojeným státům při oslavách stoletého vyhlášení americké nezávislosti.

Samotnou sochu postavil francouzský sochař Auguste Bartholdi, konstrukci navrhl Gustav Eiffel, který postavil Eiffelovu věž v Paříži.

Socha je vysoká 46 m, spolu podstavcem
(47 m) je tedy vrchol pochodně ve výšce 93 m
nad zemí. Hmotnost - 205 t, v obvodu (téměř 11 m), ústa (šířka 91 cm). Pravá paže, držící pochodeň (12,8 m); jen ukazováček je dlouhý 2,4 metru.

Od podstavce po korunu vede spirálovité schodiště, které má 171 schodů.
Obrázok54.png
Obrázok55.jpg
Byla dokončena v roce 1889 (stavěla se 2 roky) a svou výškou 324 m držela rekord do dokončení Chryslerova mrakodrapu. (318 m - 1930)
Celá má hmotnost přes 9 tun, je složena z více než
15 tisíc částí a pohromadě ji drží 2,5 miliónů nýtů.
Věž má tři plošiny, první je ve výšce 57 metrů,
druhá ve výšce 115 metrů a třetí ve výšce 276 m.

Postavená byla k příležitosti oslavy stého výročí Francouzské revoluce.
V současnosti je věž významným turistickým cílem,
na který jsou Pařížané hrdí, a který ročně navštíví
přes 6 milionů turistů (2005) z celého světa.
Obrázok56.png
Obrázok57.jpg
Byl postavený v 90. letech 19. stol., do používání byl uveden v roce 1894.
Most se může otvírat, aby pod ním mohly proplout i větší lodě, čehož
se však už nevyužívá tak často, jako
v minulosti. Za první měsíc provozu
se otevřel šestset krát.
Od severního konce na jižní chůze trvá asi 10 minut.
V letech 1909 - 1982 byly chodníky
přes most uzavřené pro veřejnost.

1900 až 1960

Obrázok58.png
Obrázok59.jpg
Byl dokončen v roce 1930
a jeho výška 319 m
byla rekordní do roku 1974.
(Empire State Building – 381 m)


Postavit ho nechal
Walter P. Chrysler,
zakladatel automobilky Chrysler Corporation.


Byl to první mrakodrap vyšší než 305 m.


Železní orli shlíží na ulici z výšky 61. poschodí
Obrázok60.png
Obrázok61.jpg
Most, známý jako Golden Gate Bridge má jeden z nejvyšších mostních pylonů. (výška 227 m)

Most spojuje město San Francisco a Severní Kalifornii.

Projekce a výstavba trvala více
než čtyři roky a roku 1937 byl otevřen
pro veřejnost.

Lana jsou silná (94 cm) a hlavní rozpětí mezi pylony patří mezi nejdelší. (1 280 m)
Obrázok63.png
Obrázok64.jpg
Obrovská socha je vytesána přímo z žulového skalního masivu, pracovalo na ní 400 dělníků. (1927-1941)
Socha je národní památník USA.

Zobrazuje hlavy čtyř významných prezidentů (Washington, Jefferson, Lincoln a Roosevelt).
Každá hlava je vysoká 18 m, viditelná z dálky 96 km.
Detail nosu jedné z tváří na hoře Rushmore je větší než celá hlava egyptskej Sfingy.

Veškerá plocha památníku zabírá 5,17 km² a nachází se v nadmořské výšce 1745 m.
Každoročně ji navštíví okolo dvou milionů návštěvníků.
Obrázok65.png
Obrázok66.jpg
Je to největší betonová přehrada
na světě a největší zdroj elektrické energie v USA.

S výstavbou se začalo v roce 1933
a do provozu byla spuštěna v roce 1942.

Je dlouhá 1 272 m a trvá téměř 20 min,
než ji chodec přejde z jednoho konce
na druhý.

V základně je široká 152 m, vysoká 168 m.
Obrázok67.png
Obrázok68.jpg
Je velitelským stanovištěm pozemních sil, námořnictva a letectva Spojených států.
Sídlí zde také úřad ministra obrany.

Leží na rozloze 14 ha včetně vnitřního dvora, který má rozlohu 2 ha.
Parkoviště má rozlohu 27 ha.

Je zde zaměstnáno 23 tisíc lidí.

Stavba začala v roce 1941 a skončila
za 16 měsíců.
Obrázok69.png
Obrázok70.jpg
Vede z konce Spojených států přes Střední Ameriku a větší částí Jižní Ameriky. (47 515 km cest)
Dálnice je přerušená Darienovým zlomem v Panamě v délce 161 km.

Cesta vede přes pouště, jehličnaté lesy, tropické pralesy i pohoří, je mnohdy poměrně jednotvárná – dlouhé, dokonale rovné úseky, okolo kamenitá poušť bez života.
Vážně uvažovat a připravovat se na vybudovaní dálnice se začalo v roce 1923.

1960 až 1980

Obrázok71.png
Obrázok72.jpg
V 60. a 70. letech zde byla zkonstruovaná vesmírna loď Apollo a nosné rakety Saturn V.

Postavená byla v letech 1963 – 1965.

V průběhu roků se stále rozrůstala
a dnes leží na rozloze 415 ha.

Zde se raketoplány postaví a potom se transportuj na startovací rampu.
Obrázok73.png
Obrázok74.jpg
Voda dosahuje výšky až 145 m.

Není však nejvyšší stříkající fontánou. (fontána vo Fontánových horách-Arizona, USA výška při zapojení všech třech čerpadel až do výšky 190 m)

Ženevská fontána symbolizuje, že na rozdíl od mnohých jiných území se Ženeva nepokoušela dobýt jiné země, ale obrátila se k nebesům. Právě tak jako Vodomet.
Obrázok75.png
Obrázok76.jpg
Most spojuje města Rio de Janeiro a Niteroi.

Dokončený a otevřený byl v roce 1972.

Výstavba trvala pět let.

Je dlouhý téměř 14 km a prochází
také přes některé ostrovy.

Víc než polovina vede přes Guanabarský záliv.
Obrázok77.png
Obrázok78.jpg
Vypíná se do výšky 443 m, do roku 1997
byl nejvyšší budovou na světě.

Skládá se z devíti věží navzájem spojených,
čím se vytváří nevšední vzhled budovy.
(16 000 bronzově tónovaných oken,
čištěných automaticky osmkrát ročně)


Má 110 poschodí a z vyhlídkové plošiny
ve 103. poschodí ve výšce 412 m je možno
dohlédnout do čtyř různych států v USA.

104 výtahů (skydeck elevator se pohybuje rychlostí 490 m za min)

V budově pracuje přes 11 tisíc lidí
a pro svůj význam má i vlastní poštovní směrovací číslo.
Dalších více než 5tisíc osob denně tvoří turisté a další návštěvníci.
Obrázok79.png
Obrázok80.jpg
Obří plachetnice kotvící v přístavu, roztažená křídla velikého exotického ptáka
či milující se želvy.

Budova byla otevřena 20. října 1973.

Nachází se v ní nejen opera, ale také koncertní sál, restaurace, dvě divadla, kino, umělecké galerie a knihovna.

Akustika není nejdokonalejší, protože původní návrh interieru stavitele se zamítl. Existoval názor, že o šíření zvuku toho autor mnoho neví. Ukázalo se však, že podle jeho plánů by byla akustika perfektní.
Obrázok81.png
Obrázok82.jpg
Otevřený byl v roce 1980, v této době to byl najdelší cestovní tunel na světě.
(vyvezená zemina: 1 600 000 m³)

Je dlouhý téměř 17 km a má propustnost přibližně 1 500 vozidel
za hodinu.

Spojuje severní Evropu s Itálií.

V době výstavby zahynulo téměř
dvě stě dělníků včetně hlavního inženýra.

1980 až po současnost

Obrázok83.png
Obrázok84.png
Je součástí jedné z hlavních dopravních tepen na severu Anglie. Spojuje město Hull s Liverpoolem, Manchesterem, Leedsem a ostatními částmi Velké Británie.
Má největší rozpětí a pylony na obou koncích se ohýbají o 36 mm dozadu, aby kopírovaly zakřivení zemského povrchu.
Výstavba trvala 8 let a do provozu byl uveden v roce 1981.
Do roku 1998 to byl největší visutý (jednoobloukový) most na světě.
Celková délka mostu je přes 2 kilometry, hlavní rozpětí (mezi pylony) dosahuje 1 410 m.
Obrázok85.png
Obrázok86.jpg
Byla postavena v letech 1972 - 1984,
aby chránila Londýn před záplavami
a vysokým přílivem na řece.

Je široká 521 m a ocelová vrata mají hmotnost od 406 - 3 760 tun.

Vrata jsou 18 m vysoké.

Při nejvyšším přílivu na Temži
v roce 1953 zahynulo tři sta lidí .
Obrázok87.png
Obrázok88.jpg
Do vesmíru byla vypuštěna v roce 1986 a zůstala tam do roku 2002.

Mnoho kosmonautů na této stanici překonalo rekord v délce pobytu
ve vesmíru. (např. V. Poljakov - 430 dní)

Počas provozu se vyskytlo
1 439 závad, z toho 60 bylo klasifikovaných jako neodstranitelné.

V roku 1996 vzplanulo zařízení sloužící k regeneraci vzduchu.
Obrázok89.png
Obrázok90.jpg
Do vesmíru byl vyslán v dubnu roku 1990.

Krouží ve výšce 580 km.

Jeho hmotnost je neuvěřitelných
11 tun a průměr jeho »zrcátka«
je okolo dvou metrů.

Dva měsíce po vynesení do vesmíru
se zjistilo, že posílá rozmazané snímky. Jedno ze zrcadel bylo totiž špatně zabroušené. Chybu opravili v roce 1994 astronauté přímo z raketoplá
Obrázok91.png
Obrázok92.jpg
Má produkovat 10 % evropské spotřeby plynu v 21. století.

S výškou 472 m je jedním
z největších objektů na Zemi.

Pylony jsou vysoké 369 m postavené
z betonu a ocele. Ocel by stačila
na postavení patnácti
Eiffelových věží.

Deset remorkérů táhlo plošinu
od norského pobřeží na místo určení čtyři dny.
Obrázok93.png
Obrázok95.jpg
Dlouho očekávaný tunel se stal skutečností roku 1994.

Je 48 km dlouhý.
(35 km pod mořskou hladinou)

Je to nejdelší podmořský tunel na světě.

Prorážení tunelu trvalo 42 měsíců.
(11 razicích strojů proráželo nonstop téměř 5 m skály za hodinu)

Ve skutečnosti se jedná o 3 tunely (2 vlakové, 1 servisní)
zatiaľ dosť...........................
Flag Counter
SR002.gif
Flag Counter
Obrázok1 (2).gif
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one